ภาพถ่ายพายุสุริยะ (Solar Storms) จากอวกาศ


        ภาพถ่ายพายุสุริยะ (Solar Storms) จากอวกาศ พายุสุริยะจะมีผลกระทบกับการสื่อสารโดยเฉพาะดาวเทียม เครื่องบินที่กำลังบินอยู่และต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151024318297226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&relevant_count=1&ref=nf