ต้น Tule ใหญ่ที่สุดในต้นไม้ Montezuma Cypress


        ต้น Tule เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในต้นไม้ตระกูล Montezuma Cypress ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Oaxaca ประเทศเม็กซิโก มีขนาดลำต้นโดยรอบ 190 ฟุต (ประมาณ 58 เมตร)

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151022539532226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater