หมูทะเล แตงกวาทะเล Sea Pig Scotoplanes

รูปที่ 1.1  หมูทะเล

รูปที่ 1.2 หมูทะเล

        หมูทะเล (Sea Pig) หรือแตงกวาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Scotoplanes ตอนอยู่บนบก ทำให้มันดูเหมือนหมูมาก พบได้ตามพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย ที่ความลึกมากกว่า 1,000 เมตร เป็นสัตว์ในตระกูล ปลิงทะเล(sea cucumber) ที่มีลักษณะอ้วนกลม ผิวสีชมพู มีปากที่คล้ายจมูกหมู มีระยางที่อยู่บริเวณส่วนท้อง ที่ทำหน้าที่คล้ายขา ใช้ในการคลานบนพื้น สามารถพองตัวให้ใหญ่ขึ้น จนกลม คล้ายหมู จึงทำให้เป็นที่มาของหมูทะเล(Sea Pig) อาหารที่มันกินส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษซากพืช ซากสัตว์ ที่ปะปนอยู่ในโคลนของพื้นทะเล

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151013575802226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater