หมึกกระดอง (Plocctopuses)


        หมึกกระดอง (Plocctopuses) จะใช้พิษในการจับเหยื่อ โดยต่อมน้ำลายของมันจะสกัดสารพิษที่เรียกว่า “Cephalotoxin” ซึ่งจะส่งผลต่อพวกกุ้งปูเป็นหลัก สามารถฉีดพิษเร็วกว่างู มีผลคล้ายกับพิษงูคือทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต แต่ไม่ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151014503617226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater