สะพานชิงเต่าไห่วาน Qingdao Haiwan

สะพานชิงเต่าไห่วาน

        สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่จีน “สะพานชิงเต่าไห่วาน” (Qingdao Haiwan) ทอดผ่าน “อ่าวเจียวโจว” (Jiaozhou Bay) มีระยะทางทั้งสิ้น 42 กิโลเมตร และเชื่อมต่อระหว่างเมืองท่าชิงเต่า (Qingdao) กับเกาะหวงเต่า (Huangdao)

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151012589622226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater