แมลงมุม White Tail Spider


       แมลงมุม White Tail Spider ตัวเล็กขนาดเท่าเหรียญ 10 บาท มีพิษที่ร้ายแรง อาศัยอยู่รอบๆที่อยู่อาศัย !