ภาพลายเส้นนาซคา Nazca Line        ภาพลายเส้นนาซคา (Nazca Line) ลายเส้นพิศวงกับปริศนาจากภาพเหล่านี้ คือข้อกังขาของที่มา รูปภาพสัตว์ขนาดใหญ่ สุนัข แมงมุม วาฬ และนกกางปีก ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบชายฝั่งทางใต้ของเปรู บางแนวคิดเชื่อเรื่องทางเดินสู่แหล่งน้ำของชน เผ่าต่าง ๆ บางแนวคิดก็เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวใช้สถานที่แห่งนี้ลงจอดยานบิน หรือ มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินดาราศาสตร์ที่ซับซ้อน ปัจจุบันยังหาข้อสรุปไม่ได้ ว่าชาวพื้นเมืองเปรูในสมัยโบราณ สร้างภาพเหล่านี้เพื่ออะไร เพราะภาพเหล่านี้จะเห็นชัดเจนเมื่อมองจากทางอากาศเท่านั้น

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151017665737226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater