สิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรพ์ คือ


        สิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรพ์ (living fossil) คือ สิ่งชีวิต ที่ยังสามารถรักษารหัสพันธุกรรมโบราณไว้ได้ ซึ่งตรวจสอบได้จากการนำไป เปรียบเทียบกับซากฟอสซิล (Fossil) ที่ค้นพบ ที่สำคัญคือรูปร่างของสิ่งมีชวิตเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก ไม่ต่างไปจากบรรพบุรุษในอดีตเมื่อหลายล้านปีที่แล้ว

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151015734682226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater