มังกรป่าปาปัว (Papuan Forest Dragon)

มังกรป่าปาปัว (Papuan Forest Dragon)
        "มังกรป่าปาปัว (Papuan Forest Dragon) ,สิ่งมีชีวิตคงสภาพดึกดำบรรพ์ (Living Fossil) ประเทศปาปัวนิวกินี เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่า(Lizard ) อาศัยอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นไม้ ในป่าท้องถิ่นของปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea )กินแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก (invertebrates )เป็นอาหาร เป็นหนึ่งใน Living Fossil ที่พบในปัจจุบัน"

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151016796632226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater