ภาวะโลกร้อน ต้นไม้กลางทะเลทราย Global warming Green Sahara


        ภาวะโลกร้อน Global warming บางครั้งก็ทำให้เกิดสิ่งที่แปลก ๆ ขึ้นในโลก โดยเฉพาะทำให้เกิด Green Sahara ในบริเวณทะเลทรายซาฮ่าร่า ซึ่งกลายเป็นแหล่งที่ต้นไม้ขี้นเขียวขจี และมีน้ำฝนตกมากกว่าปกติทั่วไป มีการคาดการณ์กันว่าจากความเปลี่ยนแปลงอากาศสภาพแวดล้อม (Climate Change) ในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกอาจจะมีทะเลทรายซาฮาร่าที่เขียวขจี และป่าอเมซอน อาจกลายเป็นทะเลทรายก็เป็นได้