สถานีรถไฟในเมือง มอสโคว์ The Komsomolskaya station สถานีรถไฟที่สวย


        The Komsomolskaya station สถานีรถไฟในเมือง ของกรุงมอสโคว์ เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึงของโลก และดูดีที่สุดกว่าสถานีรถไฟอื่น ๆ ในมอสโคว์ สร้างเมื่อวันที่ 30 มกราคม 1952 (พศ.2495)

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151012270952226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater