ภาพวาดที่ราคาแพงที่สุดในโลก "The Card Players" Paul Cézanne


        ภาพวาดที่ราคาแพงที่สุดในโลกชื่อ "The Card Players" วาดโดย Paul Cézanne ปี 1892 มีการซื้อขายในราคา 254 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 7,620 ล้านบาท

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150998212967226&set=a.10150355040307226.368113.146609607225&type=3&theater