รอบปล่องภูเขาไฟ ดาลลอล ประเทศเอธิโอเปีย


        ภาพบริเวณ รอบปล่องภูเขาไฟ “ดาลลอล” ประเทศเอธิโอเปีย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินเกลือ และแร่เหล็ก