เมืองทอรูน โปแลนด์ Torun


        Torun เมืองทอรูน ทางเหนือในประเทศโปแลนด์ ที่ยังคงสภาพเป็นเมืองเก่าสมัยกลางไว้ได้ เป็นบ้านเกิดของนิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส(Nicolaus Copernicus)นักดาราศาสตร์ที่เสนอทฤษฏีว่าโลกไม่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล อายุของเมืองนี้ยาวนานถึง 1,100 ปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานเก่าของโปแลนด์ และเมืองศูนย์กลางค้าและสถานที่เก่าแก่มากมาย

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151019005502226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater