แผนที่ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ ไดโอนี | ดาราศาสตร์

แผนที่ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ ไดโอนี
คำอธิบาย: ภาพแผนที่ทรงกระบอกของดวงจันทร์ของดาวเสาร์นี้ เป็นสีที่ดูแปลกตา สร้างขึ้นโดยใช้ของข้อมูลภาพที่เก็บรวบรวม 10 ปี จากยานอวกาศแคสสินี ดวงจันทร์ไดโอนีถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ที่ชื่อ "โจวันนี โดเมนีโก กัสซีนี"(Giovanni Domenico Cassini) ใน 1684, ไดโอนีมีขนาดประมาณ 1,120 กิโลเมตร ภาพที่ได้นี้ แปลงมาจากอินฟราเรดเป็นอัลตราไวโอเลต ความแตกต่างระหว่างความสว่างทางด้านขวา และความมืดทางด้านซ้าย เกิดจากลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์(Tidal locking) ดวงจันทร์ดวงนี้ เหมือนดวงอื่นๆที่โคจรอยู่วงแหวนE คือ ซีกหนึ่งของดาวเคราะห์จะมืด

ชื่อบทความ The Map of Dione
Image Credit: Map - Paul Schenk (LPI),
Image Data - Cassini, ISS, JPL, ESA, NASA
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap141107.html