วงแหวนดาวเสาร์หายไปได้อย่างไร? | ดาราศาสตร์


ดาวเสาร์จะมีลักษณะอย่างไร? หากระนาบของวงแหวนดาวเสาร์ ชี้ไปทางดวงอาทิตย์พอดี!

      ก่อนเดือนสิงหาคม 2009 หากมองดาวเสาร์จากโลก ทุกๆ 15 ปี วงแหวนของดาวเสาร์จะหายไป ไม่เคยมีใครทราบว่ามันหายไปได้อย่างไร

      ปัจจุบัน วงแหวนที่หายไปนั้น ไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไป เนื่องจากวงแหวนของดาวเสาร์มีความบางมาก และโลกก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ เมื่อระนาบของดาวเสาร์ชี้มาทางดวงอาทิตย์ เราจะเห็นเพียงเส้นบางๆของขอบวงแหวนดวงเสาร์

      โชคดีที่มนุษย์สามารถพัฒนายานอวกาศจนสามารถไปโคจรรอบดาวเสาร์ได้ ภาพระยะใกล้ของดาวเสาร์นี้ ถูกถ่ายโดยยานอวกาศ แคสซินี (โดย นาซ่า) ที่โคจรรอบดาวเสาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นเงาบางๆของวงแหวนดาวเสาร์ ที่ปรากฏบนดาวเสาร์


บทความ Saturn at Equinox
Credit: Cassini Imaging Team, ISS, JPL, ESA, NASA
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap140921.html วันที่ 21 กันยายน 2014