จรวด 'Falcon 9' ทำหน้าที่ส่งยานอวกาศ 'Dragon X' ขึ้นสู่วงโคจรโลก


      ภาพนี้ถ่ายจากชายหาดแอตแลนติก(Atlantic beach), แหลมคานาเวรัล(Cape Canaveral) , บนโลก เป็นภาพที่นำเอาภาพดิจิตอลจำนวน 4 ภาพ มาซ้อนทับกัน จะเห็นได้ว่ากลุ่มดาวคลาดเคลื่อน-ขยับไปเพียงเล็กน้อย แต่ได้สัมผัสกับบรรยากาศการบินของจรวด 'Falcon 9' ในวันที่ 21 กันยายน 2014 จรวดลำนี้ กำลังไปส่งยานอวกาศ 'Dragon X' ออกสู่วงโคจรของโลก ณ สถานีอวกาศนานาชาติ      ภาพด้านบน เป็นภาพเปลวไฟจากจรวดซึ่งมี 2 ถังเชื้อเพลิง ถังแรกถูกจุดระเบิดที่พื้นดิน จนไปถึงประมาณเกือบกลางๆของภาพ จากนั้นก็ปล่อยถังเชื้อเพลิงปล่าวทิ้ง และจุดถังเชื้อเพลิงที่ 2 ต่อ จนกระทั้งจรวดFalcon 9 ปล่อยยานอวกาศ Dragon ออกไป โดยเส้นบางๆฝั่งขวามือ เป็นเปลวไฟของยานอวกาศ Dragon ที่เดินทางด้วยตัวมันเอง

ภาพที่ 2 ภาพจรวด Falcon 9 ที่มียานอวกาศ Dragon
อยู่ส่วนบนสุด
ทำหน้าที่ไปส่งยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรโลก
      จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าถังชื่อเพลิงถังแรก(First stage) มีขนาดใหญ่ เพราะต้องใช้พลังงานเยอะในช่วงแรกเพื่อเร่งความเร็ว และถังเชื้อเพลิงที่ 2 (Second stage) มีขนาดเล็กลง และมียานอวกาศ Dragon อยู่บนสุด

ภาพที่ 3 ภาพยานอวกาศ X Dragon

      ภาพที่ 3 นี้ เป็นภาพยานอวกาศ 'Dragon X' ที่ติดอยู่ปลายจรวด 'Falcon 9'

ชื่อบทความ A Launch and a Landing
Image Credit & Copyright: Mike Killian / AmericaSpace
ที่มา : apod.nasa.gov และหลายๆที่ จาก Google