เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกลับบนดาวไททัน (Titan)

ภาพที่ 1 ภาพดาวไททัน (Titan) เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์
      อะไรที่มาเปลี่ยนแปลงวัตถุที่อยู่ในทะเลไฮโดรเจนคาร์บอนที่หนาวเย็นบนดาวไททัน ภาพเรดาร์จากยานอวกาศแคสซีนี (ของนาซ่า) ซึ่งบันทึกภาพพื้นผิวของดาวไททันเป็นเวลาหลายปี

      เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทะเลสาปที่เต็มไปด้วยของเหลวมีเทนและอีเทน (ทะเลสาปนี้มีชื่อเรียกว่า Ligeia Mare) ขณะที่ถ่ายภาพในปี 2013 แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับภาพที่ถ่ายในปี 2007 พบว่า มีวัตถุปลาดโผล่มา ทางนาซ่าจึงเฝ้าติดตาม และบันทึกภาพใหม่ในปี 2014 และพบว่าวัตถุยังคงอยู่ แต่มีการเปลี่ยนรูปร่างไป

ภาพที่ 2 ภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกลับบนดาวไททัน
      ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงวัตถุประหลาดที่มีขนาดราวๆ 20 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป

      คำอธิบายที่นักวิทยาศาสตร์เห็นด้วยมากที่สุด คือ เป็นแผ่นของแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนทะเลสาปมีเทนเหลว แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจนัก นาซ่ายังคงสังเกตุมันต่อไป...

ชื่อบทความ Mysterious Changing feature on Titan
Image Credit: Cassini Radar Mapper, ASU, JPL, ESA, NASA
ที่มา apod.nasa.gov