ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ควรรู้ กลิ่น รส ชื่อ ลักษณะ ส่วนที่นำมาเป็นยากลิ่นของสมุนไพร
      เราควรจะรู้จักกลิ่นของสมุนไพรต่างๆ เพราะ สมุนไพรมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน เช่น กลิ่นดอกมะลิ อบเชย แก่นจันทร์ ...

รสชาติของสมุนไพร
      สมุนไพรแต่ละชนิดมีรสชาติแตกต่างกัน คือ ขม หวาน ฝาด เผ็ด...

ชื่อและลักษณะของสมุนไพร
      สมุนไพรบางอย่างมีชื้อคล้ายกัน แต่มีสรรพคุณที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ส่วนที่นำมาเป็นยาสมุนไพร
      ในส่วนต่างๆของพืชจะมีสรรพคุณจะไม่เหมือนกัน เช่น ผลอ่อนของฝรั่งเป็นยาแก้ท้องเดิน ผลสุกของฝรั่งเป็นยาระบายอ่อนๆ

สีของสมุนไพร
      หากรู้จักสีของพืช จะช่วยให้
แยกพืชได้ชัดเจนขึ้น ไม่สับสน