เราควรจะแต่งงาน ดีไหม?

การแต่งงาน

      การแต่งงาน จะเป็นการใช้เตียงร่วมกัน ใช้ห้องครัวร่วมกัน หรือรับฟังความรู้สึกซึ่งกันและกัน จึงทำให้มี'ความเป็นส่วนตัว'ลดน้อยลง และการแต่งงานยังหมายถึงทุกๆสิ่งที่คุณต้องเผชิญ และมีอีกคนที่จะอยู่ข้างคุณตลอดการเดินทางของชีวิต(มั้งน่ะ)

ลักษณะคนที่พร้อมจะแต่งงาน?

      ถ้าคุณมองเขา และมั่นใจว่าเขาจะไม่ทำตัวแย่ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความเก่าๆของเขา แฟนเก่าของเขา หรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขา ... บางที การแต่งงานน่าจะเป็นความคิดที่ดี แต่ถ้าหากลองอยู่ด้วยกันแล้ว(ยุคปัจจุบัน) การใช้ห้องร่วมกัน ใช้เตียงร่วมกัน ดูเหมือนจะมีปัญหา แบบนี้ ก็ไม่ควรจะแต่งงาน...
      การแต่งงานนั้น เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่าย ที่จะตกลง และยอมรับซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายจะช่วยเหลือจุดอ่อนของอีกฝ่าย เช่น ผู้ชายทำความสะอาดไม่ค่อยเก่งหรือผู้หญิงซ่อมบ้านไม่ค่อยเก่ง ก็ควรสลับงานกันทำอย่างลงตัว

ลักษณะของคนที่ไม่พร้อมจะแต่งงาน?

      ความรักและการแต่งงาน เป็นเรื่องความสมัครใจของคนทั้งสอง ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในชีวิต การแต่งงานก็คงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำ คุณอาจจะเพียงแค่พูดคุยกับเขา ทำงานร่วมกับเขา แต่ไม่ใช่การแต่งงาน คุณอาจจะยังไม่เจอคนที่'ใช่'สำหรับคุณ