จะปฏิเสธอย่างไร ให้ดูไม่น่าเกลียด

จะปฏิเสธอย่างไร ให้ดูไม่น่าเกลียด
  1. พูดด้วยเสียงและสีหน้าที่มีความรู้สึก'เศร้าสลดใจ'ต่อหน้าเขา หรือหากโทรศัพท์ ควรใช้เสียงที่'เศร้าสลดใจ'ผ่านทางโทรศัพท์
  2. (ถ้าเหมาะสมกับคุณ) สัมผัสเขาอย่างเป็นมิตร เช่น ใช้มือจับแขนเขาเบาๆ แล้วตอบปฏิเสธไป ถ้าคุณไม่สนิท วิธีนี้อาจไม่เหมาะสม
  3. พูดว่า"โทษที! แต่..." หรือ "ขอบโทษครับ แต่..." คำเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น หากคุณถูกตื้อ
  4. ถ้าคุณไม่ต้องการให้เขาถามคุณอีก ควรพูดว่า "เอาไว้ก่อนครับ" หรือ "ยังไม่ใช่เวลานี้"
  5. กล่าวคำอวยพรให้งาน(แต่ไม่ไป) เช่น "ขอให้งานสนุกสนาน"