แม่น้ำซัมเบซี หนึ่งในแม่น้ำที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว

แม่น้ำซัมเบซี หนึ่งในแม่น้ำที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว
แม่น้ำซัมเบซี ( Zambezi) เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกา มีความยาว 3,540 กิโลเมตร มีต้นน้ำอยู่ทางตะวันออกของประเทศแองโกลาไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และจะไหลลงมหาสมุทรอินเดีย แม่น้ำแห่งนี้มีน้ำตกวิกตอเรียที่ถือเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กั้นขวางอยู่ จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152541831262226/?type=1&theater