นักวิทยาศาสตร์ค้นพบโลมาสายพันธุ์ใหม่ Sousa sahulensis

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบโลมาสายพันธุ์ใหม่ Sousa sahulensis
Australian Humpback Dolphin เป็นชื่อสายพันธุ์โลมาที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sousa sahulensis ถือเป็นโลมาหลังโหนกสายพันธุ์หนึ่ง เป็น 1 ใน 4 โลมาหลังโหนกที่สร้างความหลากหลายให้น่านน้ำประเทศออสเตรเลีย จากการตรวจสอบพบว่ามันมีความแตกต่างกับโลมาหลังโหนกสายพันธุ์เดิม คือมีสีที่เข้มบริเวณครีบหลัง ตัวโตเต็มที่มีความยาว 2.7 เมตร

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152540491822226/?type=1&theater