คำดูถูกของคนอื่นคือพลัง


"ผมรู้สึกขอบคุณกับทุกๆ คนที่พูดว่า 'ไม่' และปฏิเสธผมมาตลอด เพราะสิ่งนั้นมันทำให้ผมต้องลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวของผมเอง"
- Anonymous

คำดูถูกของคนอื่นคือพลังที่ทำให้เรามีแรงที่จะลงมือและประสบความสำเร็จ ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ ก็จง "ก้าว" ออกมาและลงมือทำมันให้ดีที่สุด

ที่มา https://www.facebook.com/JohnniewalkerTH/photos/a.211350632210827.57720.205946119417945/846982841980933/?type=1&theater