นกฮูกสายรุ้ง

นกฮูกสายรุ้ง
นกฮูกสายรุ้ง เป็นสายพันธุ์ที่หายาก พบในป่าไม้เนื้อแข็ง ในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและบางส่วนของประเทศจีน