ความงดงามของแสงออโรร่า

ความงดงามของแสงออโรร่า
รูปภาพนี่ เป็นหนึ่งในรูปความงดงามของแสงออโรร่า ที่ถูกถ่ายภาพโดยลูกเรือบนสถานีอวกาศนานาชาติจากระดับความสูงประมาณ 360 กิโลเมตร