ยานอวกาศของนาซ่า เดินทางจากโลกไปสำรวจที่ดาวอังคาร

ยานอวกาศของนาซ่า เดินทางจากโลกไปสำรวจที่ดาวอังคาร
รู้ไหม? ยานอวกาศของนาซ่า เดินทางจากโลกไปสำรวจที่ดาวอังคาร มีระยะทางรวมๆ มากกว่า 110 ล้านกิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับผู้ขับยานอวกาศ ว่าจะขับอ้อมมากหรือน้อย)