รถแลนด์โรเวอร์ที่จะส่งไปยังดาวอังคารในปี 2020 | นาซ่า

รถแลนด์โรเวอร์ที่จะส่งไปยังดาวอังคารในปี 2020
รถแลนด์โรเวอร์ที่จะส่งไปยังดาวอังคารในปี 2020 ซึ่งมีเครื่องมือที่คัดสรรเพื่อศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสำรวจขั้นสูง เพื่อไปสำรวจบนดาวเคราะห์แดง(ดาวอังคาร)

เครื่องมือ 7 ชนิด
  1. กล้องคุณภาพสูง
  2. กล้องที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้
  3. X-Ray วิเคราะห์ปริมาณธาตุ
  4. เครื่องสแกนสภาพแวดล้อม
  5. เครื่องผลิตออกซิเจน
  6. ชุดเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณฝุ่น ฯลฯ
  7. เรดาร์สำหรับสำรวจใต้ผิวดินดาวอังคาร
ที่มา go.nasa.gov/1lgpZf0