กล้องโทรทรรศน์อวกาศจับภาพการระเบิดของดาวฤกษ์ได้

กล้องโทรทรรศน์อวกาศจับภาพการระเบิดของดาวฤกษ์ได้
กล้องโทรทรรศน์อวกาศจับภาพการระเบิดของดาวฤกษ์ได้
กล้องโทรทรรศน์อวกาศจับภาพการระเบิดของดาวฤกษ์ได้
กล้องโทรทรรศน์อวกาศ "Fermi Gamma-ray Space Telescope" จับภาพการระเบิดของดาวฤกษ์ได้ เรียกว่า "์novae" ซึ่งในการระเบิดแต่ล่ะครั้ง จะสร้างรังสีแกมม่า(ซึ่งมีพลังงานสูง)ออกมามหาศาล

ที่มา go.nasa.gov/1k9V60p