เม็ดมะขาม ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาท

เม็ดมะขาม
ทีมนักวิจัยออสเตรเลียพบว่า สารจากเม็ดมะขามช่วยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทงอกขึ้นมาใหม่ได้เมื่อฉีดสารนี้เข้าไปในสมองและไขสันหลังบริเวณที่เสียหาย โดยอาจนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันหรือฮันทิงตันได้ สารที่มีลักษณะเป็นเจลนี้จะเข้าไปเป็นโครงสร้างค้ำจุนให้เซลล์ประสาทใหม่ๆใช้เกาะเกี่ยวขณะงอกเพื่อทดแทนส่วนที่เสียหาย

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152527261502226/?type=1&theater