เมืองโบราณใต้น้ำประเทศจีน | Atlantis of the East

เมืองโบราณใต้น้ำประเทศจีน Atlantis of the East
เมืองโบราณใต้น้ำแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าทั่วไปว่า “Atlantis of the East” หรือ แอตแลนติสแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ภายในมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน สำหรับเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าเมือง Shicheng เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง ที่ปกครองจีนในช่วงปี 1368-1912 และในปี 1959 มันต้องจมลงไปใต้น้ำเนื่องจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ จากนั้นก็ไม่มีใครสนใจ จนปี 2001 มีการสำรวจอีกครั้งว่าซากโบราณเหล่านี้ยังคงเหลืออยู่อีกไหม และเมื่อปี 2011 เริ่มมีการสำรวจอย่างจริงจังเนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานหลายสิบปี แต่ซากของเมืองแห่งนี้บางส่วนยังคงสมบูรณ์ จนตอนนี้มันได้กลายเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้ว

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152527341617226/?type=1&theater