เมืองเก่าแก่มรดกโลกในเยเมน Shibam

Shibam เมืองเก่าแก่มรดกโลกในเยเมน
Shibam เมืองเก่าแก่มรดกโลกในเยเมน
Shibam เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศเยเมน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุนับพันปี ภายในเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ราว 7,000 คน ความพิเศษของเมืองแห่งนี้คืออาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง หรือบ้านเรื่อน ก็ล้วนแต่สร้างมาจากดินโคลนทั้งนั้น จากอาคารสูงที่มีเป็นจำนวนมากจนทำให้เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแมนแฮตตันแห่งทะเลทราย และในปี 1982 ทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152506996382226/?type=1&theater