นิวต์พื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือ | Eastern newt


Eastern newt นิวต์พื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือ

Eastern newt นิวต์พื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือ โตเต็มวัย
Eastern newt เป็นนิวต์ที่สามารถพบได้ในทะเลสาบขนาดเล็ก หรือตามลำธารในทวีปอเมริกาเหนือ ตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 5 นิ้ว ลักษณะเป็นสีส้มลายจุดแดง เมื่อโตเต็มที่สีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอกแต่ยังคงมีลายจุดแดงอยู่ โดยทั่วไปมีอายุขัยประมาณ 12-15 ปี เมื่อใดที่มันถูกคุกคามผิวหนังของพวกมันสามารถหลั่งสารที่เป็นพิษออกมาได้ (Photo:GeoffreyPalmer)

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152506485782226/?type=1&theater