ข้าวโพดคั่วแห่งถ้ำ Popcorn cave


Popcorn cave สามารถเกิดได้จากการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ของน้ำที่ไหล ทำให้เกิดการตกตะกอน โดยทั่วไปแล้วจะเกิดในถ้ำหินปูน ลักษณะจะเป็นเม็ดเล็กๆ มีขนาดประมาณ 5-20 มิลลิเมตร มองดูคล้ายกับข้าวโพดคั่ว จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152515835157226/?type=1&theater