โลมาแพนด้า Commerson's Dolphin

Commerson's dolphin โลมาแพนด้า
Commerson's dolphin มีชื่อวิทายาศาสตร์ว่า Cephalorhynchus commersonii โดยทั่วแล้วจะเรียกพวกมันว่า โลมาแพนด้า เพราะมีสีที่คล้ายกับแพนด้า กระจายพันธุ์อยู่บริเวณช่องแคบมาเจลลัน เป็นทางเชื่อมสำคัญระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก โลมาแพนด้าถือเป็นโลมาที่มีขนาดเล็ก ตัวโตเต็มที่มีขนาดความยาวเพียง 1.5 เมตร หนักประมาณ 23 กิโลกรัม

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152513675077226/?type=1&theater