คุณสมบัติของนักรบ [3] Features of the Warrior [3]

1. ยิงได้ไกล
2. ยิงได้แม่นและเร็ว
3. ทำลายข้าศึกได้เป็นจำนวนมาก ด้วยกำลังพลที่น้อยกว่า