ถ้ำลอด มหัศจรรย์ภาพถ่ายถ้ำในประเทศไทยถ้ำลอด ตั้งอยู่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในมีแม่น้ำไหลผ่าน พร้อมทั้งหินย้อยขนาดทั้งเล็กและใหญ่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นหนึ่งในถ้ำที่ยาวมากที่สุดในประเทศไทย ถ้ำลอดมีความยาวถึง 12 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพเข้าไปชมความสวยงามภายในถ้ำได้ โดยมีไกด์จากชุมชนรอบถ้ำเป็นผู้นำทาง
ที่มา : telegraph
Picture: John Spies