ทุ่งดอกบลูเบลใน Hallerbos

ทุ่งดอกบลูเบลใน Hallerbos

ทุ่งดอกบลูเบลใน Hallerbos

        Hallerbos เป็นป่าที่อยู่ในประเทศเบลเยียม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,360 เอเคอร์ ป่าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันนามป่าพรมบลูเบล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังป่าแห่งนี้เป็นจำนวนมากเนื่องมาจากเป็นช่วงที่ดอกบลูเบลเบ่งบานจนทำให้ป่าแห่งนี้กลายเป็นสีม่วง