ทัชมาฮาล หนึ่งในสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในโลก


ทัชมาฮาล เป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองอัครา ประเทศอินเดีย ถือเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1632 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1653 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ การตกแต่งภายนอกเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมโมกุลที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทัชมาฮาลยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย