หนังสือจากหนังมนุษย์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทำการตรวจสอบหนังสือโบราณทีได้รับบริจาคมาในปี 1934 หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า "Des destinees de l'ame" เขียนโดยนักเขียนฝรั่งเศส Arsene Houssaye ถูกเก็บอยู่ในหอสมุดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดDr. Ludovic Bouland ผู้ที่รับมอบหนังสือจากผู้เขียนได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นหนังสือที่ห่อหุ้มด้วยผิวหนังของมนุษย์ที่ป่วยทางจิต แต่เธอเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนหน้านี้มีหนังสือที่อ้างว่าทำมาจากผิวหนังมนุษย์อยู่ 2 เล่มในภายในหอสมุดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นหนังแกะ แต่สำหรับหนังสือเล่มนี้ทางทีมนักวิจัยมีความมั่นใจ 99.9% ว่าเป็นหนังของมนุษย์