Shelf Cloud ก่อตัวขึ้นที่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเมื่อเวลา 15:35 ของวันนี้ เกิดเมฆชั้น (Shelf Cloud) ซึ่งเป็นเมฆในกลุ่ม Arcus cloud ก่อตัวขึ้นใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เมฆชั้นมักจะมาพร้อมกับพายุที่รุนแรง ฝนฟ้าคะนอง

ภาพ : พุทธิพร อินทรสงเคราะห์