สะพานโรมันในประเทศรัสเซีย


สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Kolpino เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย สะพานแห่งนี้ถือเป็นสะพานที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซีย ลักษณะเป็นสะพานโค้งแบบโรมัน สร้างมาจากหินตัวสะพานมีรูปแบบเป็นโค้งครึ่งวงกลม สะพานโรมันส่วนใหญ่แล้วถือเป็นสะพานโบราณ