เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ


ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด
บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องไฟในที่มืด
เพื่อให้ คนมีตาดี จักได้เห็นรูป ดังนี้