วิญญาณ อาศัยอยู่ในร่างกาย


วิญญาณ อาศัยอยู่ในร่างกาย
ความเพลิน อาศัยอยู่ในอารมณ์