สิ่งที่จะทำให้ก้าวหน้า (5)สิ่งที่จะทำให้ก้าวหน้า 5

  1. รู้จักเหตุ
  2. รู้จักผล
  3. รู้จักประมาณ
  4. รู้จักจังหวะ (Time)
  5. รู้จักองค์กร(Company)


*ในบางช่วงบางตอนของชีวิตเรา อาจตกต่ำลง แต่ไม่ควรลืมว่า ชีวิต ตกต่ำลงมาได้ มันก็ขึนไปอยู่ที่สูงได้เช่นกัน อาจต้องรอจังหวะ หรือโอกาส ที่เหมาะสม สักวัน มันจำสำเร็จ...