The Door to Hell หลุมก๊าซธรรมชาติ


The Door to Hell คือหลุมที่เจาะเพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ แต่เกิดเหตุผิดพลาด พื้นดินบริเวณนั้นถล่ม เกิดเป็นหลุ่มขนาดใหญ่ ทำให้ก๊าซรั่วออกมา นักวิทยาศาสตร์รัสเซียเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับประชาชน และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซมีเทนทีระเหยออกมาเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศของโลก ตอนแรกคาดว่าการจุดไฟเผาจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันก๊าซก็คงดับ แต่วันนี้หลุ่มนี้ยังไหม้ไฟอยู่ตั้งแต่มี 1971