กวางคูดูใหญ่ (Greater Kudu)กวางคูดูใหญ่ (Greater Kudu)
เป็นกวางประเภท antelope ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกวางอีแลนด์ ตัวผู้มีเขาคู่บิดงอขึ้นเป็นเกลียวยาวอย่างสวยงาม มีความยาวถึง 1.15-1.3 เมตร ตัวเมียไม่มีเขาและรูปร่างบอบบางกว่าตัวผู้ พบเห็นได้ทั่วไปทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา แต่หาได้ยากในเขตแอฟริกาตะวันออก เนื่องจากมีเขาที่สวยงาม จึงถูกเลือกให้เป็นสัญญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติของประเทศแอฟริกาใต้ กวางคูดูใหญ่กินใบไม้ หน่อไม้ ดอกไม้และผลไม้ทุกชนิดเป็นอาหาร กวางคูดูที่โตเต็มวัยมักจะถูกสิงโต หมาใน และหมาป่าล่าเป็นอาหาร ส่วนลูกที่เกิดใหม่และตัวยังเล็กตกเป็นเหยื่อของเสือดาว แมวป่า นกอินทรี และงูเหลือม