ข้าวโพดสีม่วงข้าวโพดสีม่วงมีถิ่นกำเนิด บริเวณเทือกเขา Andes ประเทศเปรู ชาวอเมริกันอินเดียน ที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา ได้แก่ เผ่า Zuni, Hopi และ Navajo ใช้ข้าวโพดสีม่วงในการประกอบพิธีกรรม

ข้าวโพดเหนียวสีม่วงของไทย มีฝักใหญ่ รสชาตินุ่ม หวานและเหนียว มีสารแอนโทไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ ข้าวโพดเหนียวสีม่วงเป็นสายพันธุ์ลูกผสมของไทย ระหว่าง ข้าวโพดสีม่วง กับ ข้าวโพดข้าวเหนียว ใช้เวลาพัฒนา 7 ปี ปลูกในแปลงทดสอบประมาณ 3-4 ปี จำนวน 30–40 แห่ง ที่บริเวณ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์