สายหยุดแดงสายหยุดแดง มีชื่ออื่น ๆ คือ : กล้วยเครือ, เครือเขาแกลบ, สาวหยุด, เสลาเพชร
สายหยุดเป็นดอกไม้วงศ์กระดังงาที่หอมชื่นใจ เป็นไม้รอเลื้อยหรือไม้พุ่ม สามารถเลื้อยเกาะไม้อื่นได้ไกล แตกกิ่งก้านสาขาที่ส่วนยอด และแผ่กิ่งก้านออกไปรอบ ๆ เป็นบริเวณกว้าง สายหยุดเป็นดอกไม้ที่ให้รางวัลคนที่ตื่นแต่เช้า เพราะพอสายกลิ่นก็จะจางหายไป สายหยุดมีสองพันธุ์คือ พันธุ์ดอกสีเหลืองและพันธุ์ดอกสีแดง ถ้าเป็นชนิดดอกสีแดง ใบอ่อนก็จะมีสีแดงด้วย