ต้นคริสต์ม่าสแดง Poinsettia ต้นไม้ที่มีพิษ


ต้นคริสต์ม่าสแดง Poinsettia

ต้นคริสต์ม่าสแดง Poinsettia หนึ่งในต้นไม้ที่มีพิษ

Poinsettia ต้นคริสต์มาสแดง เป็นพืชพื้นเมืองของเม็กซิโก สิ่งที่เป็นพิษอยู่ในยางของมัน มันมีความโดดเด่นตรงใบที่มีสีแดงและสีเขียว หากเผลอกินมันเข้าไปจะทำให้อาเจียนและท้องเสียได้ และหากโดนตาอาจจะทำให้ตาบอดไปชั่วคราวได้

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151228441772226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&relevant_count=1